Polityka prywatności

Polityka prywatności SPE GLOBAL SOLUTIONS

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem domeny internetowej: http://spe-global.com/ jest Szymon Zdrojewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPE Global Solutions, ul. M.  Skłodowskiej-Curie 53,  NIP: 8792443897; REGON: 340163641; adres poczty elektronicznej: s.zdrojewski@spe-global.com – zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe użytkowników domeny są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

a) ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług (w tym usług elektronicznych) lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, tj. przetwarzanie dla celów realizacji umowy;

b) nawiązanie współpracy z potencjalnymi kupcami lub sprzedawcami maszyn używanych oraz materiałów;

c) nawiązanie współpracy z Szymonem Zdrojewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPE Global Solutions, poprzez zostanie dostawcą produktów;

d) nawiązanie współpracy z Szymonem Zdrojewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPE Global Solutions, poprzez dołączenie do zespołu,

e) w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej http://spe-global.com/ usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

2. Za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów lub innych czynności, wskazanych w punkcie II.1 na domenie zbieramy następujące dane osobowe:

2.1 Podczas korzystania z formularza kontaktowego:

a) nazwisko i imię

b) firma

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W tym przypadku Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko nie są trwale zapisywane w naszej bazie danych.

2.2 Podczas nawiązania współpracy z potencjalnymi kupcami lub sprzedawcami maszyn używanych oraz materiałów:

a) nazwisko i imię

b) firma

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

2.3 Podczas elektronicznej kwalifikacji potencjalnych dostawców:

a) nazwa firmy,

b) imię i nazwisko,

c) stanowisko,

d) numer telefonu,

e) adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W celu optymalizacji i zwiększenia efektywności naszej działalności, poprzez stronę www.spe-global.com prowadzimy elektroniczną kwalifikację potencjalnych dostawców. Formularz służy do samo przedstawienia/ rejestracji potencjalnego dostawcy po przez podanie w formularzu podstawowych danych dotyczących firmy, którą reprezentujesz oraz oferty jaką chcesz nam zaproponować. Pamiętaj, przekazane nam informacje są chronione i  potrzebujemy ich tylko i wyłącznie do efektywnego prowadzenia działań związanych z kwalifikacją potencjalnych dostawców. Nigdy nie udostępniamy ich podmiotom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu zwrotnego tylko z wybranymi firmami, zgodnie z naszym aktualnym zapotrzebowaniem. Masz prawo wglądu, edycji bądź usunięcia danych z naszej bazy w  każdej chwili.

2.4 Podczas prowadzenie elektronicznego procesu rekrutacyjnego:

a) imię i nazwisko.

Poprzez naszą stronę internetową prowadzimy część procesów rekrutacyjnych między innymi publikujemy na niej aktualne otwarte oferty pracy. Dajemy Ci możliwość aplikacji na wybrane przez Ciebie stanowisko zgodnie z listą aktualnie otwartych rekrutacji. W sytuacji, gdy aktualnie nie ma ofert odpowiadających Twoim zainteresowaniom, możesz przesłać nam swoje CV i list motywacyjny w ramach rekrutacji ciągłej i zaproponować stanowisko, jakie Cię interesuje. Pamiętaj, aby w załączonym CV znalazł się zapis o zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu zwrotnego z wybranymi kandydatami

3. Jednocześnie informujemy, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak staje się konieczne w celu skorzystania z naszej domeny, w celach wskazanych w punkcie II.1. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie w ww. celach.

4. Wszystkie informacje poufne i dane osobowe przekazane nam przy pomocy formularzy znajdujących się na stronie internetowej: http://spe-global.com/ są chronione i nigdy nie będą przekazane ani sprzedane podmiotom trzecim.

III. Newsletter

1. Możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w zakładce „Newsletter” na  stronie internetowej http://spe-global.com/ i kliknięcie przycisku: „ZAPISZ”. W razie wyrażenia takiej zgody, będziecie Państwo otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) SPE Global Solutions.

2. Newsletter wysyłany jest maksymalnie dwa razy w miesiącu.

3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (prenumeraty) Newsletter’a klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdego Newsletter’ oraz poprzez wysłanie na adres elektroniczny info@spe-global.com wiadomości e-mail zatytułowanej „Newsletter – Rezygnacja”.

4. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newsletter’a, wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu Usługobiorców otrzymujących newsletter oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

IV. Cookies

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług domena http://spe-global.com/ korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Usługobiorca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług. Korzystanie przez Usługobiorcę z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Usługobiorcy.

V. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnej informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@spe-global.com albo pisemnie na adres Administratora.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej.

Aktualności

 • Japonia – Moja biznesowa historia

  W artykule przeczytasz.  Dlaczego mój wyjazd do Japonii w 2019 roku był wyjątkowy. Jak to się stało, że mój związek z Japonią jest tak silny....

  czytaj dalej
 • Microsoft Inspire w Las Vegas

  W artykule przeczytasz o wizycie na Microsoft Inspire 2018 w Las Vegas – największej konferencji dla Partnerów Microsoft na Świecie poświęconej podsumowaniu realizacji strategii Microsoft,...

  czytaj dalej
 • Współpraca z IoT North Poland Hub

  Koncepcja Hub'ów Innowacji Cyfrowych (DIH - Digital Innovation Hub's) jest rozwijana z inicjatywy Komisji Europejskiej. Zadaniem DIH'ów jest wspieranie przedsiębiorstw w adoptowaniu technologii cyfrowych służących...

  czytaj dalej
 • SPE na Forum Ekspansji IoT

  To był dla nas bardzo ekscytujący tydzień, głównie za sprawą odbywającej się w Toruniu konferencji - Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, której mieliśmy zaszczyt być partnerem....

  czytaj dalej
 • Czujniki obróbki plastycznej metalu

  Nadszedł czas, aby rozpocząć szerszą promocję oferty firmy. Zależy nam, abyście zapamiętali nas jako partnera pierwszego kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z technologią, organizacją i...

  czytaj dalej
 • Kolejne prasy AIDA już u Klienta

  Zakończyliśmy pierwszy etap uruchomienia przeniesionych do polskiej fabryki naszego Klienta pras mechanicznych AIDA NC2-160(2) oraz NC2-250(2). Wykonany został przegląd, wstępne uruchomienie, szkolenia operatorów i utrzymania...

  czytaj dalej
 • Targi ITM Polska w Poznaniu

  Tegoroczne targi ITM Polska w Poznaniu już za nami. To już moje piąte z rzędu odwiedziny na tych konkretnych targach, ale tym razem w podwójnej...

  czytaj dalej
 • Kolejna AIDA NC2 200 w Polsce

  W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w uruchomieniu prasy mechanicznej AIDA NC2 o sile nacisku 2000 kN. Tym oto sposobem w Polsce pojawiła się kolejna prasa mechaniczna tego typu, wyprodukowana pod...

  czytaj dalej