Współpraca z IoT North Poland Hub

Szymon Zdrojewski, ,

Koncepcja Hub’ów Innowacji Cyfrowych (DIH – Digital Innovation Hub’s) jest rozwijana z inicjatywy Komisji Europejskiej. Zadaniem DIH’ów jest wspieranie przedsiębiorstw w adoptowaniu technologii cyfrowych służących doskonaleniu procesów operacyjnych, rozwojowi produktów czy usług, a nawet zmianie całych modeli biznesowych. Sieć DIH’ów powstaje również w Polsce i jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony do rozwijania jednego z nich – IoT North Poland Hub tworzonego pod auspicjami Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

IoT North Poland Hub

 

Koncepcja IoT North Poland Hub

 

IoTNPH jest punktem kompleksowej obsługi, który pomaga firmom stać się bardziej konkurencyjnymi podmiotami rynkowymi w odniesieniu do procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe.

W oparciu o infrastrukturę technologiczną (Exea Data Center) oraz kompetencje budowanego ekosystemu, Hub zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, aby wspierać swoich klientów w pilotowaniu, testowaniu i eksperymentowaniu z innowacjami cyfrowymi.

W razie potrzeby Hub zapewnia również wsparcie w modelowaniu biznesowym i poszukiwaniu dofinansowania w celu wdrożenia opracowywanych innowacji w całym łańcuchu wartości.

Cyfrowe huby innowacji, których przykładem jest IoT North Poland Hub to regionalna współpraca wielu partnerów (w tym organizacji badawczo-rozwojowo-technologicznych, uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych, izb handlowych, inkubatorów/akceleratorów, agencji rozwoju regionalnego, a nawet rządów) i może również mieć silne powiązania z dostawcami usług spoza firm wspierających region, a także z dostępem do ich usług.

Więcej informacji o działalności i specyfice IoT North Poland Hub znajdziecie na stronie www.iotnorthpoland.com 

 

 

Jaka jest moja rola?

 

Jedną z docelowych grup odbiorców IoT North Poland Hub są małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z różnych branż. Idealnie współgra to z moim wykształceniem, doświadczeniem i bieżącą działalnością zawodową. Wspieram Hub od strony merytorycznej, dostarczając pomysłów na kierunki rozwoju oraz konkretne rozwiązania technologiczne. Prowadzę audyty technologiczne oraz doradzam przedsiębiorstwom w zakresie doskonalenia i automatyzowania procesów, dostarczam inspiracji do wdrażania zmian i innowacji oraz edukuję w zakresie transformacji cyfrowej. Buduję również ekosystem Hub’a, animuję jego działania promocyjne oraz pracuję na budową relacji z Partnerami wpierając ich w realizacji pomysłów. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami działalności IoT North Poland Hub oraz możliwościami współpracy zapraszam do kontaktu.